Tricas Psykologerne

Hos os gør vi os umage for, at du bliver mødt med hjemlig og hyggelig atmosfære, når du kommer ind på klinikken. Hos Tricas Psykologerne skal helst være plads og rum til, at du lige har muligheden for at lade roen falde på dig, inden du skal tale med psykologen. Vi tror, vi kan hjælpe dig bedst, hvis du føler dig godt tilpas på klinikken.

Det kan godt være en overvindelse første gang, du skal ind ad døren hos en psykolog. Det ved vi, og vi gør, hvad vi kan for at tage toppen af nervøsiteten. Nervøsiteten bliver glemt, eller i hvert fald til at holde ud, når samtalen kommer godt i gang. Og husk: det er vores opgave at stille spørgsmålene.

Hos en psykolog er det helt ok at have et problem. Vi forventer ikke, du selv har et løsningsforslag. Du skal bare dukke op. Resten finder vi ud af i fællesskab.

Mød vores psykologer herunder

Tryk på deres billede for at lære dem bedre at kende.

Vores psykologer i Odense

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Morten Saxtorff

Min passion er mennesker. Jeg er drevet af at hjælpe ud fra netop dit udgangspunkt. Jeg går op i, hvordan vi i fællesskab kan skabe et rum for at kunne tage nogle af de svære emner op, fordi vi begge ved, at der er tillid til at gøre det. Det handler om at finde nye måder at se dine udfordringer på. Det handler om at give plads til at få nye perspektiver. Men mest af alt handler det om, at vi sammen finder den bedste retning for dig i forhold til din problemstilling. Du vil møde en imødekommende person med en smittende energi og en omfavnende personlighed.

Ulla Vinther Bredahl

I årenes løb har jeg arbejdet særligt meget med stressbehandling, stressrelateret depression og angst samt forebyggelse af psyiske mén i forbindelse med voldsomme hændelser. Konfliktnedtrappende kommunikation, supervision og ledersparring er også nogle områder, jeg har arbejdet en hel del med.
Min tilgang er primært kognitiv terapi, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad der fylder for dig her og nu. Hvis du synes, at det svært at indkredse det, der fylder mest, finder vi ud af det sammen.

Elisa Krause-Kjær

Vi oplever alle perioder i livet, der kan være følelsesmæssigt overvældende med risiko for, at vi konfronteres med mindre attraktive sider af os selv. Nogle af perioderne er vi i stand til at håndtere på egen hånd. I andre perioder kan vi komme til at sidde fast i noget, der ikke er rart, og her kan vi have brug for hjælp til at komme videre. Min største bestræbelse er på at lytte og mødes i øjenhøjde omkring det, der fylder og er særligt vanskeligt her og nu. Hertil forsøger jeg gennem en åben samtale at forstå og identificere, hvilke omstændigheder der spiller ind i forhold til, at man i øjeblikket ikke lykkes med at være den bedste side af sig selv.

Klavs Nybjerg

Jeg har været vidt omkring i et efterhånden langvarigt virke som psykolog. Mit hovedfokus har været på arbejdslivets udfordringer og på det, der kan ske, når enderne ikke helt mødes i arbejds- og privatlivet. Jeg arbejder ret frit ud fra flere faglige udgangspunkter. Hælder til kognitive teknikker og eksistentielle vinkler, men det skal jo først og fremmest give mening for dig. Jeg tror på forholdet mellem psykolog og klient som et midlertidigt venskab med en klar slutdato og en entydig dagsorden, hvor alt kan drøftes i et absolut fortroligt rum.

Magnus Landtved-Holm

Jeg ynder at skabe et terapeutisk rum, hvor der er tillid til at tale om de svære ting i tilværelsen. De ting, som vi tit stirrer os blinde på, og som oftest har godt af at blive vendt og drejet i samarbejde med en professionel. Jeg har en ikke-dømmende tilgang og møder dig præcis, hvor du er. Det vigtigste er, at du kan være ærlig og åben i dette rum, så vi har de bedste forudsætninger for at arbejde med de ting, som fylder for dig.
Det væsentlige for mig er, at vores samtaler skubber dig i en retning, hvor du føler, at du bliver klogere på dig selv og at du kan bruge denne fornyede viden til at opnå en positiv udvikling. Det er det jeg brænder for.

Tea Julie Berg Nielsen

Min fornemmeste opgave som psykolog er at hjælpe dig til en forandring!
Hos mig bliver du mødt i øjenhøjde og med en uformel tone. Jeg lader din historie være det centrale omdrejningspunkt for terapien, da kun du er specialisten i dit eget liv. På denne måde kan jeg fordomsfrit og med stor rummelighed sætte mig ind i netop dit livsperspektiv, forstå dine handlinger og motivation og derigennem samarbejde målrettet mod positive forandringer. Jeg tør godt at udfordre dig, stille de svære spørgsmål, fejre dine glæder og være med dig i det svære. Jeg tror på, at de terapeutiske redskaber skal tilpasses det enkelte menneskes behov (og ikke omvendt), i en åben og empatisk samarbejdsrelation.

Johanne Nymand Jepsen

Gennem livet vil vi i perioder opleve at være i ubalance, hvor tankerne kan være svære at styre, følelserne svære at forstå og ens adfærd måske ikke er, som den plejer. Jeg oplever især, at mange tynges af for høje forventninger til sig selv, for højt stressniveau i hverdagen og lavt selvværd. Jeg stræber efter at skabe et tillidsfuldt rum, hvor intet er rigtigt eller forkert, og hvor du føler dig mødt i både små og store problemstillinger, der nu må trænge sig på. Jeg er nysgerrig på, hvad der har betydning for dig. Vi vil i fællesskab udforske problemstillingens kerne og her undersøge, hvad der skal til for, at du opnår bedring. Jeg stræber efter, at vi sammen finder en vej, der passer til dine behov, grænser og ønsker. Nogle gange kan man have mistet troen på, at det nogensinde vil blive bedre. Livet har sine op og nedture, og når vi formår at klare os igennem hårde tider, så vil vi stå stærkere næste gang livets udfordringer banker på døren. Livet kan gøre ondt, men også gøre godt og gøre stærkere, hvis vi finder vores egen vej igennem det. Jeg stræber efter at finde og forstærke håbet i dig, så du er klar til at stå på egne ben efter at have været hos mig.

Vores psykologer i Vejle

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Ulla Vinther Bredahl

I årenes løb har jeg arbejdet særligt meget med stressbehandling, stressrelateret depression og angst samt forebyggelse af psyiske mén i forbindelse med voldsomme hændelser. Konfliktnedtrappende kommunikation, supervision og ledersparring er også nogle områder, jeg har arbejdet en hel del med.
Min tilgang er primært kognitiv terapi, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad der fylder for dig her og nu. Hvis du synes, at det svært at indkredse det, der fylder mest, finder vi ud af det sammen.

Michael Mossing Sørensen

Autoriseret psykolog. Specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Mellem af Dansk Psykologforening.

Jeg er til stadighed fascineret af menneskers forskellighed og unikke natur, og glædes over muligheden for at hjælpe mennesker med deres mange forskelligartede udfordringer i mødet med livet vilkår, hændelser, muligheder og begrænsninger. Forskellige livsfaser og udfordringer stiller forskellige krav til os for at lykkes. Jeg møder mennesker i deres udfordringer og bliver for en stund en nær samarbejdspartner i bestræbelsen for at genoprette og opleve mere livsglæde, meningsfuldhed og balance.

Simon Theider Marker

Nogle gange byder livet på vilkår, som kalder på støtte udover det sædvanlige. Her kan terapi være hjælpsomt. I terapien er mit primære fokus på gensidig tillid, åbenhed og ærlighed, der danner rammer for trygt at kunne tale om livets udfordringer, store som små. Alle mennesker er forskellige, så derfor er det essentielt for mig, at vi i fællesskab identificerer og sætter mål for, hvad der er meningsgivende at beskæftige sig med i terapien for dig med løbende tilpasning.

Mit håb er at kunne tilbyde dig nye indsigter, perspektiver og strategier, som er meningsgivende nu og her, men som også kan tages med videre i livet, når nye udfordringer unægteligt opstår.

Grethe Øbing-Thomsen

Alle mennesker har hver eneste dag en masse tanker og følelser. Nogle er glædesfyldte, dejlige og livlige. Nogle er dystre, skamfulde og ensomme. Jeg anser det som min fornemmeste opgave at give plads til, at det, der fylder for dig, kan blive udfoldet i en tryg, tillidsfuld og varm relation til mig. Der er både plads til det lette og det svære – og alt derimellem.

I terapien vil jeg møde dig, hvor du har brug for det. Måske har du allerede gjort dig konkrete overvejelser om forløbet, eller måske skal vi sammen undersøge livet lidt og derefter i fællesskab finde frem til det, der er centralt at tale om. Jeg vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de følelser, tanker og fornemmelser, der kan gøre hverdagen udfordrende – og sammen får vi skabt hensigtsmæssige strategier til at håndtere dem. Jeg glæder mig til at møde dig.

Camilla Togeby

Jeg er drevet af arbejdet med mine medmennesker og særligt at kunne hjælpe mennesker i  svære perioder eller situationer. 

Livet er uforudsigeligt og byder på mange udfordringer samt livsvilkår som kan betyde, at du på den ene eller anden måde har brug for hjælp, støtte eller vejledning. For mig er det utrolig vigtigt at skabe et rum hvor du kan føle dig tryg, og ikke mindst føler dig mødt og set der hvor du er. Det er vigtigt, at vi gennem en tillidsfuld relation, kan skabe en fælles forståelse for dine udfordringer. Jeg vil møde dig med en empatisk og åben tilgang til din livssituation og problemer. Derefter kan vi sammen arbejde på de løsninger der virker bedst for dig. Det kan være det kræver, at vi stopper op og undersøger hvorfor og hvordan. Det kan også være, at vi har brug for at anlægge nye perspektiver eller løsninger. Jeg lægger i min tilgang vægt på at møde hele mennesket og favne både udfordringerne såvel som ressourcer i dit liv. 

Vores psykologer i København

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Se et udvalg af vores artikler og udgivelser herunder

Psykologer i København tilbyder metakognitiv terapi

marts 3rd, 2021|Kommentarer lukket til Psykologer i København tilbyder metakognitiv terapi

Psykolog i København tilbyder metakognitiv terapi Vores psykologer i København tilbyder metakognitiv terapi. Søger du efter metakognitiv terapi? Måske har du også hørt godt om metakognition? Der er stigende interesse for metakognition [...]

Hvornår bliver computerspil skadeligt?

marts 12th, 2019|Kommentarer lukket til Hvornår bliver computerspil skadeligt?

At komme ind på børneværelset og se sit barn sidde fuldstændigt opslugt af et eller andet computerspil, der ser ud til at handle om at skyde og slå ihjel, kan få de fleste forældre til [...]

Kan gaming styrke mit barns kompetencer?

februar 20th, 2019|Kommentarer lukket til Kan gaming styrke mit barns kompetencer?

Det er ofte oppe i medierne, hvor skadelige computerspil kan være for hjernen og hvordan spilletid kan blive en forhindring for børns udvikling af dagligdags færdigheder – særligt de sociale. Det er også vigtigt at [...]

Hvornår spiller dit barn for meget?

februar 13th, 2019|Kommentarer lukket til Hvornår spiller dit barn for meget?

Hvor meget tid er det ok at bruge på computerspil? Som forælder kan det være rigtig svært at bedømme, hvornår ens barn bruger for meget tid på at sidde foran en skærm og spille computerspil. [...]

Er computerspil reelt et problem for dit barn?

januar 23rd, 2019|Kommentarer lukket til Er computerspil reelt et problem for dit barn?

Sindene kan nemt komme i kog, når talen falder på børn og unges forbrug af computerspil og ikke sjældent bliver artikler om, hvordan vores børn tager skade af spillene, delt i rigt mål på de [...]