Tricas Psykologerne

Hos os gør vi os umage for, at du bliver mødt med hjemlig og hyggelig atmosfære, når du kommer ind på klinikken. Hos Tricas Psykologerne skal helst være plads og rum til, at du lige har muligheden for at lade roen falde på dig, inden du skal tale med psykologen. Vi tror, vi kan hjælpe dig bedst, hvis du føler dig godt tilpas på klinikken.

Det kan godt være en overvindelse første gang, du skal ind ad døren hos en psykolog. Det ved vi, og vi gør, hvad vi kan for at tage toppen af nervøsiteten. Nervøsiteten bliver glemt, eller i hvert fald til at holde ud, når samtalen kommer godt i gang. Og husk: det er vores opgave at stille spørgsmålene.

Hos en psykolog er det helt ok at have et problem. Vi forventer ikke, du selv har et løsningsforslag. Du skal bare dukke op. Resten finder vi ud af i fællesskab.

Mød vores psykologer herunder

Tryk på deres billede for at lære dem bedre at kende.

Vores psykologer i Odense

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Morten Saxtorff

Min passion er mennesker. Jeg er drevet af at hjælpe ud fra netop dit udgangspunkt. Jeg går op i, hvordan vi i fællesskab kan skabe et rum for at kunne tage nogle af de svære emner op, fordi vi begge ved, at der er tillid til at gøre det. Det handler om at finde nye måder at se dine udfordringer på. Det handler om at give plads til at få nye perspektiver. Men mest af alt handler det om, at vi sammen finder den bedste retning for dig i forhold til din problemstilling. Du vil møde en imødekommende person med en smittende energi og en omfavnende personlighed.

Elisa Krause-Kjær

Vi oplever alle perioder i livet, der kan være følelsesmæssigt overvældende med risiko for, at vi konfronteres med mindre attraktive sider af os selv. Nogle af perioderne er vi i stand til at håndtere på egen hånd. I andre perioder kan vi komme til at sidde fast i noget, der ikke er rart, og her kan vi have brug for hjælp til at komme videre. Min største bestræbelse er på at lytte og mødes i øjenhøjde omkring det, der fylder og er særligt vanskeligt her og nu. Hertil forsøger jeg gennem en åben samtale at forstå og identificere, hvilke omstændigheder der spiller ind i forhold til, at man i øjeblikket ikke lykkes med at være den bedste side af sig selv.

Simon Theider Marker

Nogle gange byder livet på vilkår, som kalder på støtte udover det sædvanlige. Her kan terapi være hjælpsomt. I terapien er mit primære fokus på gensidig tillid, åbenhed og ærlighed, der danner rammer for trygt at kunne tale om livets udfordringer, store som små. Alle mennesker er forskellige, så derfor er det essentielt for mig, at vi i fællesskab identificerer og sætter mål for, hvad der er meningsgivende at beskæftige sig med i terapien for dig med løbende tilpasning.

Mit håb er at kunne tilbyde dig nye indsigter, perspektiver og strategier, som er meningsgivende nu og her, men som også kan tages med videre i livet, når nye udfordringer unægteligt opstår.

Vores psykologer i København

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Vores psykologer i Vejle

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Ulla Vinther Bredahl

I årenes løb har jeg arbejdet særligt meget med stressbehandling, stressrelateret depression og angst samt forebyggelse af psyiske mén i forbindelse med voldsomme hændelser. Konfliktnedtrappende kommunikation, supervision og ledersparring er også nogle områder, jeg har arbejdet en hel del med.
Min tilgang er primært kognitiv terapi, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad der fylder for dig her og nu. Hvis du synes, at det svært at indkredse det, der fylder mest, finder vi ud af det sammen.

Kathrine Johansen

For mig er det essentielle kontakten med andre mennesker. Jeg nyder at få indblik i andre menneskers liv, hvor jeg er nysgerrig på, hvordan det kan være vi mennesker er som vi er, tænker som vi gør og handler som vi gør. I terapirummet bestræber jeg mig altid på at møde og se mine klienter dér, hvor de befinder sig, sådan jeg kan hjælpe dem bedst muligt. Det gør jeg altid med omsorg og åbenhed overfor hvem de er og hvordan de oplever, det er at være dem, på godt og ondt.

For mig er det vigtigste at jeg sammen med klienten skaber et rum præget af tillid og tryghed til, at vi kan tale om, hvor skoen trykker allermest. Terapi kan derfor rumme meget. Derudover ser jeg terapi som et fælles, terapeutisk arbejde, hvor jeg hjælper dig godt på vej i samtalerne, sådan du får de bedste forudsætninger for, at du kan udvikle dig hen i en bedre retning for dig selv og dit liv.

Som person vil du møde mig som et roligt, rummeligt, nysgerrigt og kulturelt interesseret menneske.

Emma Hertz Degn

Livet byder på vanskeligheder, som ikke altid kan eller skal klares alene. Mit ønske for terapien er at skabe et rum hvor udfordringer og svære livsomstændigheder kan udforskes og vi i fællesskab kan finde den rette vej fremad for dig. Udgangspunktet vil være, det der fylder for dig her og nu og hvordan der er at være dig. Det er vigtigt for mig at skabe en tryg relation, som kan bære det svære arbejde det er at udfordre sine tanker og adfærd, og skabe nye handlemuligheder.

Der møder dig en omsorgsfuld og empatisk person, der med største omtanke vil støtte dig i de udfordringer du går igennem.

Jenni Mehl Nielsen

Jeg brænder for tillidsfulde relationer. For mig er nøgleordene bag et tillidsfuldt samarbejde åbenhed, anerkendelse og omsorg. Derfor møder jeg dig, hvor du er, med et åbent sind og uden at dømme. Vores samarbejde kan tage udgangspunkt i potentielle mønstre, situationer eller følelser, som er centrale for dig. Sammen finder vi ud af, hvordan det er meningsfuldt for dig at arbejde og hvad du ønsker at opnå. Uanset hvad er vores samarbejde en mulighed for, at dele det, der tynger. Samtidig er det en mulighed for, at blive udfordret på dine perspektiver og antagelser, som grobund for at nye indsigter kan opstå. 
Jeg ser rigtig meget frem til at møde dig.

Vores psykologer i Esbjerg

Alexander Gammelholm

Jeg er en lyttende og varm person med en dyb interesse i mennesker. Jeg brænder for at forstå og hjælpe andre. Vi er alle unikke mennesker og vores udvikling gennem livet er derved også helt vores egen. Nogle gange udfordres vi af svære perioder i livet og kan have svært ved selv at se os ud af det hele. Jeg ønsker at udforske din situation sammen med dig og hjælpe dig til at finde nye veje at gå.

Jeg har en personlig interesse i kognitiv adfærdsterapi, eksistentiel terapi og metakognitive metoder. Det er mit udgangspunkt som psykolog at møde det enkelte menneske, hvor netop vedkommende er, og skabe et terapeutisk rum derudfra. Derfor er det vigtigste for mig at møde dig der, hvor du er i din udvikling, og hjælpe dig med at tackle de bump, der opstår på vej gennem livet.

Ida Jensen

Alle mennesker kan opleve at blive ramt af udfordringer, som de kan have behov for støtte til at komme ud af. Jeg ønsker at udforske din situation sammen med dig, og jeg har derfor et stort fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor der er plads til at dele.

Din livssituation er udgangspunkt for terapien, og vi vil i fællesskab finde frem til de løsninger som passer bedst for dig. Jeg har et stort fokus på at møde mine klienter i øjenhøjde, lige præcis der hvor de er.

Som person er jeg varm og empatisk, og har derfor altid et omsorgsfuldt blik på mine klienter og deres problematikker.

Jeg har interesse i kognitiv terapi samt i eksistentiel terapi og metakognitive metoder.

Se et udvalg af vores artikler og udgivelser herunder