Psykologer i Odense

I Odense kan du finde os på Vestergade 50 (indgang lidt nede af smedestræde). Lokalerne er indrettet i hyggelig, og hjemmelig stil, i gamle klassiske Odense lejeligheder. Herunder kan du møde vores psykologer i Odense, som du vil kunne komme til samtale hos.

Mød vores psykologer i Odense herunder

Tryk på deres billede for at lære dem bedre at kende.

Trine Bjerremand Caspersen

Autoriseret neuropsykolog. Specialist i Psykoterapi samt i Psykotraumatologi, Medlem af Dansk Psykologforening.

I mit arbejde som psykolog møder jeg hver dag fantastiske mennesker. Det er et usigeligt privilegium. Mennesker med brug for indsigt eller akut hjælp, når livet byder på vilkår, der ikke var forudset og som oftest ikke giver mening. Jeg får lov at være med, når de store ting skal siges, det skræmmende konfronteres og heldigvis også, når glæden skaber lys i mørke.

Morten Saxtorff

Min passion er mennesker. Jeg er drevet af at hjælpe ud fra netop dit udgangspunkt. Jeg går op i, hvordan vi i fællesskab kan skabe et rum for at kunne tage nogle af de svære emner op, fordi vi begge ved, at der er tillid til at gøre det. Det handler om at finde nye måder at se dine udfordringer på. Det handler om at give plads til at få nye perspektiver. Men mest af alt handler det om, at vi sammen finder den bedste retning for dig i forhold til din problemstilling. Du vil møde en imødekommende person med en smittende energi og en omfavnende personlighed.

Elisa Krause-Kjær

Vi oplever alle perioder i livet, der kan være følelsesmæssigt overvældende med risiko for, at vi konfronteres med mindre attraktive sider af os selv. Nogle af perioderne er vi i stand til at håndtere på egen hånd. I andre perioder kan vi komme til at sidde fast i noget, der ikke er rart, og her kan vi have brug for hjælp til at komme videre. Min største bestræbelse er på at lytte og mødes i øjenhøjde omkring det, der fylder og er særligt vanskeligt her og nu. Hertil forsøger jeg gennem en åben samtale at forstå og identificere, hvilke omstændigheder der spiller ind i forhold til, at man i øjeblikket ikke lykkes med at være den bedste side af sig selv.

Jeppe Lange

Jeg er et varmt, lyttende menneske, der brænder for at forstå dig og hjælpe dig, hvad der
end bringer dig ind i mit terapeutiske rum. Mine styrker er blandt andet stor rummelighed,
tålmodighed og en dyb interesse for mennesker.

Vi er alle rejsende på livets vej, og alle har vi brug for andre mennesker. Nogle gange har vi
særligt brug for nogen, der kun er der for os, klar til at hjælpe os gennem svære perioder. Så
hvad enten det drejer sig om et liv, der byder på stor modgang, tomgang eller rivende
fremgang, ønsker jeg at udforske din situation sammen med dig, og hjælpe dig til at finde
nye veje at gå.

Jeg er personlig meget interesseret i mindfulness, meditation, metakognitiv metode og
eksistentiel terapi, alt efter hvad der bedst giver mening i det terapeutiske forløb.

Jesper Thorndahl

Autoriseret psykolog med 3-årig uddannelse i psykodynamisk terapi og 15 års erfaring som psykolog fra områder som psykiatri, smertecentre, center for seksuelt misbrugte, jobcenter og sygehuse. Det har givet mig en bred erfaring med de ting, vi mennesker kan blive ramt af, uanset om vi er som folk er flest, eller lever med en anderledes hjerne eller en psykisk lidelse.
Jeg tilbyder behandling med intensiv dynamisk korttidsterapi, en metode der, sammen med mit nærvær og engagement, sikrer at terapien hurtigt kommer ind til det, der er vigtigst. Psykodynamisk terapi frigør vores iboende energi ved at løse op for vaner, angst og dilemmaer, der binder energien og dræner os. Fokus på krop og følelser gør at terapien ikke bare bevirker en rent intellektuel forståelse af dine problemer, men frigør dine kræfter til forandring.
Jeg tilbyder også stresshåndtering, hvor vi tager afsæt i de ting, der gør dit liv  meningsfuldt. Stress har ofte bragt os fjernt fra dette – vi overlever, mere end vi lever – og livsværdier er vores kompas, der kan guide os tilbage til os selv igen.

Hanne Møller

Jeg har godt 20 års erfaring som psykolog og har arbejdet med unge, voksne og ældre og derfor bred erfaring med, hvad tilværelsen kan byde os  i de forskellige livsfaser. Jeg er inspireret af den kognitive metode og tilpasser min tilgang til den enkelte. Jeg har en anerkendende tilgang i forhold til at kaste lys på det, der lykkes for den enkelte og hvordan dette kan forstærkes.

Jeg har endvidere en uddannelse som specialpsykolog i voksenpsykiatrien og har derfor også erfaring med behandling af  angst, depression og andre psykiske lidelser. Desuden har jeg også erfaring med at håndtere at akutte kriser i forhold til alvorlig sygdom eller andre andre svære livshændelser.

Personligt har jeg et roligt og imødekommende væsen, hvilket er befordrende for du kan opnå tryghed.

Rikke Hansen

Jeg gør mit bedste for at møde dig i øjenhøjde, og tager udgangspunkt i dine oplevelser. Sammen undersøger vi hvad der belaster dig, og sætter det i kontekst af hvad der påvirker dig, og får afklaret hvad der i virkeligheden er vigtigt for dig. 

Jeg arbejder gerne med relationer, og særligt din relation til og med dig selv, i sammenhæng med behov, grænser og værdier, – såvel som dine relationer til andre. 

Jeg er uddannet på SDU i Odense, og har knap 10 års erfaring med at arbejde både individuelt og i grupper omkring livskriser og psykologiske problemstillinger som stress, angst og depression, – samt psykiatriske og somatiske diagnoser, og de påvirkninger det kan medføre i alle livsområder. 

Jeg arbejder altid ud fra en tilgang af erkendelse, selvforståelse og egenomsorg, funderet i  metoder som ACT og MBT især, men også ICBT der er målrettet parterapi.