FORLØB:

Ung i trivsel

Jeg gider ikke at have det dårligt!

Du er ung. Det gør ondt. Det er svært. Du er mellem 15 og 25.

Individuelt selvhjælpsforløb hos TricasPsykologerne.

Mål for Ung i Trivsel

 • Efter forløbet har du fået selvhjælpsmetoder til at håndtere udfordrende situationer og fået mere trivsel.
 • Du har øvet at kommunikere om følelser, behov og ønsker.
 • Efter forløbet har du lært at skelne mellem følelser og fakta. Når vi kan det, er det meget nemmere at tage rationelle beslutninger og vi oplever at vi selv styrer. Altså hverken følelser eller overtænkning får magt.

Hvordan foregår forløbet?

Vi arbejder med SOS modellen

SOS står for StatusObservationSelvhjælp. Modellen er udearbejdet af TricasPsykologerne og anviser hjælp til selvhjælp gennem viden, træning op personlig opfølgning. Din motivationen styrkes gennem daglig kontakt med din behandler, hvor der følges op på, hvordan processen opleves og skaber forandring.

S står for Status

Vi stiller skarpt på din udfordring og får den beskrevet i eksempler uden tolkning. Det betyder for dig, at beskrivelsen kan bruges til at formidle det du står med til andre, så de forstår din situation bedre.

O står for Observation

Hvad sker der, når du får redskaber til at afhjælpe eller komme igennem det svære i din hverdag. Hvad kan vi lære af det vi ser og hvordan kommer vi videre? Tricas kompetente behandlerteam udvikler faglige, kreative og behovsbestemte løsningsforslag der passer lige til dig. Nemt at gå til og altid med sparring lige ved hånden, så du kommer et bedre sted hen.

S står for Selvhjælp

Og så skal du selv! Når forløbet er afsluttet står du med en selvhjælpsmanual i hånden. Eksemplerne og løsningsforslagene i manualen er fra dit liv og helt din egne. Vi formidler det lærte let tilgængeligt og detaljeret beskrevet. Men andre ord. Du vil vide hvad der hjælper og hvordan det kan gøres i din hverdag. Manualen skal være brugbar og overkommelig.

Hvem kan bruge forløbet?

Forløbet er til dig, der er mellem 15 og 25.

Eksempler på tematikker, men slås du med noget andet, tager vi en snak om det:

 • Angst
 • Social angst
 • Præstationsangst
 • Voldsom hændelse
 • Selvmordstanker
 • Tristhed
 • Tab
 • Lavt selvværd
 • Misbrug i familien
 • Spiseforstyrrelse

Hvad får du

1. Sagsopstart. Indledende møde om dit behov.

2. Vi formulerer dine mål for forløbet.

 • Baggrund
 • Aktuel problemstilling
 • Ønsker
 • Behov
 • Muligheder

3. Intervention

Ved første behandlersamtale omskrives fokuspunkter til eksemplificerende mål og mikromål, som giver mening for dig. Ramme for det videre forløb aftales.

Gennem forløbet tilbydes 8 samtaler med din personlige behandler. Fokus for samtalerne er:

 • forebyggende hjælp til selvhjælp
 • at se fremad og finde skjulte ressourcer
 • skabe struktureret og gennemskueligt overblik over udfordrende situationer og praktiske anvisninger til hvordan du kan komme i mål med den ønskede forandring.

Samtalestruktur for dine sessioner med psykologen:

4. Din behandler formulerer en selvhjælpsmanual.

Hvad kommer efter?

Med selvhjælpsmanualen i hånden kan forløbet afsluttes her. Er der behov for yderligere hjælp kan forløbet fortsættes hos din behandler. Tillægsforløb kan ligeledes sammensættes ud fra nye individuelle behov. Øvrige faggrupper kan inddrages.

Økonomi og kontakt

Et forløb koster 21.500,- kr

For tilkøbsydelser kan pris rekvireres.

Kontakt os gerne for afklarende spørgsmål eller ved ønsker om særligt tilrettelagte forløb. Vi udvikler eller tilpasser gerne til specifikke og individuelle behov.