Elisa Krause-Kjær

Vi oplever alle perioder i livet, der kan være følelsesmæssigt overvældende med risiko for, at vi konfronteres med mindre attraktive sider af os selv. Nogle af perioderne er vi i stand til at håndtere på egen hånd. I andre perioder kan vi komme til at sidde fast i noget, der ikke er rart, og her kan vi have brug for hjælp til at komme videre. Min største bestræbelse er på at lytte og mødes i øjenhøjde omkring det, der fylder og er særligt vanskeligt her og nu. Hertil forsøger jeg gennem en åben samtale at forstå og identificere, hvilke omstændigheder der spiller ind i forhold til, at man i øjeblikket ikke lykkes med at være den bedste side af sig selv.

Vi er alle forskellige, men vi er ikke forkerte, hvortil vi i fællesskab har fokus på at finde frem til, hvilke særlige værktøjer og redskaber, der vil kunne være hjælpsomme til at ændre situationen for netop dig. Jeg arbejder i høj grad ud fra et kognitivt perspektiv, men er også meget optaget af at inddrage og forstå kroppens sprog og signaler undervejs.

Jeg har arbejdet flere år med angstproblemstillinger, belastningsreaktioner og stress hos både børn, unge og voksne. Jeg sætter stor pris på at blive inviteret ind i en fortrolig samtale og her få mulighed for at hjælpe med at skabe bevægelse i en ellers fastlåst situation.

Har du brug for at komme i kontakt med Elisa? Ring/skriv på 31 62 05 73 eller skriv på Elisa@tricas.dk.