Psykisk arbejdsmiljø

APV-baseret trivselsudvikling – fra måling til mål

Medarbejdere i trivsel er en gave for både fællesskabet og produktionen, og en APV-måling er et fint sted at starte, når I skal arbejde med jeres psykiske arbejdsmiljø. Men arbejdet er ikke gjort med en måling. Målingen peger faktisk bare i retningen af, hvor I skal tage fat. Hvis I vil vise personalegruppen, at I værdsætter den tid, de har lagt i målingen, og at I tager deres holdninger alvorligt, skal der arbejdes på at transformere den afdækkede information til positiv forandring.

Din virkelighed

Sådan et forløb kan med fordel ledes af en udefrakommende professionel proceskonsulent, som ikke er personligt investeret i virksomheden. I forandringsprocesser vil en neutral tredjepart typisk mødes med mindre modstand end en intern og på den måde have lettere ved at samle gruppens medlemmer om de nye fælles mål.

Hos Tricas har vi 20 års erfaring med at styre denne type processer, og vi har en god succes med at lære personalegruppens medlemmer,

at deres forskelligheder ikke behøver at være generende forskelligheder, men omvendt kan være positive supplementer til fællesskabet.

Lad os begynde dialogen her