Ledelse

At gå forrest

En succesfuld leder er et fyrtårn, som formår at skabe ro på vejen mod klart definerede mål. En succesfuld leder formår at styre gennem oprørte vande uden at miste hverken retning eller mandskab. En succesfuld leder i en foranderlig verden er omstillingsparat og kan ikke tillade sig at gå i stå.

Din virkelighed

Med andre ord er en succesfuld leder et aldrig afsluttet stykke arbejde, som kræver kontinuerligt tilsyn af både professionelle virkemidler og personlige styrker. Du er eksperten i din virkelighed. Vi er eksperter i at hjælpe med at kaste lys over den virkelighed. Sammen sætter vi et mål, og vi klæder dig på til at lykkes.

En succesfuld leder er et fyrtårn, som formår at skabe ro på vejen mod klart definerede mål. En succesfuld leder formår at styre gennem oprørte vande uden at miste hverken retning eller mandskab. En succesfuld leder i en foranderlig verden er omstillingsparat og kan ikke tillade sig at gå i stå. Med andre ord er en succesfuld leder et aldrig afsluttet stykke arbejde, som kræver kontinuerligt tilsyn af både professionelle virkemidler og personlige styrker.

Der findes ikke en skabelon for, hvad det vil sige at være en god leder, selvom man kan få et andet indtryk, når man bladrer i den populære ledelseslitteratur. Vi mener, at god ledelse er autentisk ledelse, og vi finder det indlysende, at autentisk ledelse kræver, at du kender og står ved, hvem du er. På godt og ondt. Dit profesionelle og private jeg har begge bo i samme krop og sind, og derfor vil samtalerne helt naturligt også omfavne emner, der strækker sig ud over din ledelsesopgave.

Med udgangspunkt i de emner, der er vigtige for dig og med hjælp fra vedkommende psykologisk teori, sætter vi klare mål for din personlige ledelsesudvikling, og vi giver dig redskaberne og indsigten til at nå disse mål.

Ledelsessparring henvender sig til ledere på alle niveauer, der arbejder med at facilitere og udvikle mennesker i faglige sammenhænge.

Lad os begynde dialogen her