FORLØB:

Mit barn har brug for hjælp.
Min familie brænder sammen.

Selvhjælpsforløb hos TricasPsykologerne til forældre i familier med udfordrede børn.

 

Forældreforløb hos TricasPsykologerne

StatusObservationSelvhjælp

SOS modellen er udearbejdet af TricasPsykologerne og anviser hjælp til selvhjælp i familier hvor børn og unge har det svært.

Modellen arbejder med et løsningsfokuseret og fremadrettet trivselsperspektiv. Modellen fanger udfordrende situationer i familier og anviser løsninger, der kan lette i hverdagen.

Modellen afdækker skjulte ressourcer hos barnet og i familien og anviser løsninger familien selv kan bruge.

Hvem er forløbet for?

Forløbet er til alle familier med brug for hjælp.

Det kan være en kamp at få formidlet den problemstilling som ens familie og barn står i så den rigtige hjælp kan etableres.

Det kan være uoverskueligt svært selv at finde ud af, hvad der er galt og frem for alt kan det være virkelig svært at finde ud af, hvad der kan gøres og hvad der kan hjælpe.

I mange familier er hjemmelivet en daglig kamp når et barn i familien har noget at slås med. Hos forældre udløser det mange følelser og konflikter. Som forældre ser man indad og bebrejder sig selv. Omgivelserne signalerer også ofte, at forældrene selv er en del af problemet.

Forløbet vil hjælpe med at skabe et overblik over både udfordringer og muligheder, samt konkret hjælp til at formulere en videre plan.

Om forløbet

Formål

At hjælpe forældre til at hjælpe familien og barnet.

 • Hvor får vi hjælp
 • Hvem kan hjælpe med hvad
 • Hvad kan vi selv gøre
 • Hvad er normalt
 • Hvordan ved jeg, jeg gør det rigtige
 • Hvad gør andre

 

Mål

 • Beskrive de vanskeligheder familien oplever i eksempler. Når vanskeligheder beskrives i eksempler, kan alle, der skal hjælpe, hurtigt få et indtryk af, præcis hvad der er problemet og komme med bud på, hvad der kan være en del af løsningen.
 • Udfærdige case beskrivelse og afslutningsbrev med følgende indhold:
  • Familiens historik
  • Aktuelle udfordrende situationer
  • Ønsker
  • Behov
  • Muligheder
  • Anvise konkrete metoder som familien kan bruge
  • Normalisere familiens situation med stressreduktion som mål
  • Lære forældre til børn med mentale udfordringer hvordan de bedste håndterer udfordrende hverdagssituationer.
  • Etablere et fællessprog for kommunikation om familiens situation
  • Træne kommunikationsstrategier i familien

Med forløbet får I:

 1. Indledende interview (2 timer) med efterfølgende udfærdigelse af Case beskrivelse. Interview foretages online eller telefonisk af en behandler med speciale i familietematikker.

Hvad indgår:

 • Baggrund
 • Aktuel problemstilling
 • Ønsker
 • Behov
 • Muligheder
 1. Intervention
  • Behandlerteamet, som sammensættes af 3 behandlere med de relevante kompetencer, afholder konference om det optimale forløb
  • Referat herfra og anbefalinger gennemgås med familien ved første behandlersamtale. Fokus for det videre forløb aftales.
  • 4 samtaler med familiens faste behandler
  • Struktureret og gennemskueligt overblik over udfordrende situationer og praktiske anvisninger til hvordan disse kan håndteres
  • Fokus på at se fremad og finde skjulte ressourcer hos barnet og familien
 2. Afslutningsbrev
  • Hvad ser vi?
  • Hvad ved vi?
  • Hvad er der brug for?
  • Hvad kan familien selv?
  • Hvem kan hjælpe yderligere?

Efter forløbet:

Med case beskrivelse og afslutningsbrev i hånden kan forløbet afsluttes her. Familien har nu en selvhjælps guide, der kan bruges i hverdagen. Yderligere har familien et fyldestgørende beskrivende materiale, der kan bruges i kommunikationen med ressourcepersoner omkring barnet eller til at formidle den situation, der opleves i hjemmet til f.eks. kommune eller skole/daginstitution.

Er der behov for yderligere hjælp, er familien også meget velkommen til at fortsætte forløbet hos deres faste behandler. Individuelt tilpassede tillægsforløb kan ligeledes sammensættes ud fra familiens specifikke behov. Her kan evt. andre faggrupper såsom privatpraktiserende socialrådgivere eller specialpædagoger inddrages efter behov.

Økonomi og kontakt

Forløbet koster 16.500,-

For tilkøbsydelser kan pris rekvireres

Er I medlem af danmark eller har en sundhedsforsikring kan enten hele eller dele af forløbet være dækket.

Kontakt for yderligere information

Kontakt os gerne for afklarende spørgsmål eller ved ønsker om særligt tilrettelagte forløb. Vi udvikler eller tilpasser gerne til specifikke og individuelle behov.

Brug gerne betalingslinket på www.tricas.dk