Hvordan narrativ terapi kan lære dig at forstå dig selv og dine udfordringer

Hvorfor er narrativ terapi relevant for dig?

Narrativ terapi kan hjælpe dig til at forstå dig selv og dine udfordringer, ved at gøre dig opmærksom på hvordan du tænker om dig selv og dine problemer. Narrativ terapi kan også hjælpe dig til at adskille dig selv fra din udfordring, så den bliver mindre skamfuld og nemmere at arbejde med og håndtere. I denne artikel vil vi foreslå to konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig godt på vej.

Hvordan kan du bruge narrativ terapi til at få en større forståelse for dig selv og dine udfordringer?

Indenfor narrativ terapi har man særlige værktøjer man arbejder med, som kan hjælpe dig til at arbejde med dig selv og dine udfordringer. Disse værktøjer kan være en god begyndelse, da det kan give dig noget konkret og håndgribeligt at arbejde med. Her vil vi beskrive to af disse værktøjer.

Hvilke historier er der om dig?

Det første værktøj vi vil beskrive, er at finde ud af hvilke historier der er om dig og dine udfordringer. At fortælle historier er en menneskelig strategi for at håndtere og forstå forandringer og oplevelser i ens liv. Det kan være historier vi har fra vores barndom, familieliv, arbejdsplads eller andet. Disse historier kan både stamme fra os selv eller andre, og blive en del af vores identitet. Årsagen bag menneskers psykiske smerte er derfor også ofte at finde i den historie de fortæller om sig selv eller sine oplevelser.

Har du eksempelvis fået en historie med fra din barndom om, at du er til besvær, kan denne historie stadigvæk være smertefuld i voksenlivet. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde andre historier om dig selv.

Historierne du har om sig selv vil være udvalgte, og vil derfor aldrig kunne inkludere alle detaljerne ved din oplevelse, tanker eller følelser. Det gode ved disse historier er, at der derfor også altid findes alternative historier. Derfor kan man stille sig selv spørgsmål som, ”Hvor var jeg ikke til besvær i min barndom?”, ”Hvem synes ikke jeg var til besvær som barn?”, for at finde frem til alternative fortællinger.

Dette betyder ikke, at der ikke var nogen som synes, at man var til besvær som barn, men at dette netop ikke er HELE historien, og der altid vil findes andre historier om dig.

Du er ikke dine problemer

Det andet værktøj vi vil beskrive, er en måde at adskille dig fra din problematik.

En af grundstenene ved narrativ terapi er nemlig, at mennesker ikke ER deres udfordringer. De oplever i stedet deres udfordringer.

Som mennesker har vi nemlig en tendens til at tilllæge vores problemer og udfordringer til os selv og vores egne evner. Den narrative tilgang vil gerne undgå at låse personen inde i deres problematik. I stedet vil man sige at personen oplever sin udfordring, uden at være defineret af sin udfordring. Dette gør også at narrativ terapi er kritisk over for at putte folk i kasser som “spiseforstyrrede/ depressive/ skizofrene.”, da denne måde at tale om udfordringen på, kobler den sammen med mennesket.

Når udfordringen ikke ses som hverken relateret til dig eller dine evner, vil mange mennesker opleve, at udfordringen bliver nemmere at arbejde med. Indenfor narrativ terapi kaldes denne proces, hvor man adskiller mennesket fra udfordringen, for ”eksternalisering”. Du kan læse mere om eksternalisering HER.

Jeg har placeret linket her, da jeg ikke synes det lange tekststykke hørte til T3, og at det var lidt svært at bryde op..

Du er ekspert i dit eget liv

Inden for narrativ terapi ses du som ekspert i dit eget liv. Dette betyder også, at du har ejerskab over din egen historie, og derfor også mulighed for at ændre den. Du har nemlig en masse styrker som kan hjælpe dig med at arbejde med dine problemer. Har du lyst til at arbejde mere med dig selv og dine problemer kan du kontakte en af vores psykologer HER.

Ida har skrevet denne artikel

Kom i kontakt med Ida