Afbud

Afbud og ændring af tider skal meddeles klinikken senest 24 timer før, den pågældende aftale
skulle være startet. Dog senest kl 12 dagen før. Afbud skal mailes til klinikken på kontakt@tricas.dk
eller direkte til behandleren.

Ved afbud eller ændringer efter denne frist betales fuld pris.

Akuttider kan ikke ændres.

Særregler for visse forsikringssager forekommer. Spørg din behandler, hvis du er i tvivl.