Sindene kan nemt komme i kog, når talen falder på børn og unges forbrug af computerspil og ikke sjældent bliver artikler om, hvordan vores børn tager skade af spillene, delt i rigt mål på de sociale medier.

Og ja, der er helt bestemt problemer ved computerspil, som vi skal kunne tale om – åbent, respektfuldt og nuanceret. Men der er også mange fordele ved computerspillene, som vi ikke må glemme at tage med, når vi taler om problemerne. Ellers kommer vi aldrig til at finde en fælles forståelse, og vi risikerer at sætte de unge helt af i en debat, der aldrig afspejler den virkelighed, de selv oplever.

Fordele ved computerspillene
For at forstå de største fordele ved computerspillene er det vigtigt at huske på, at vores læring i skolerne ikke længere foregår ved at være udenadslære. I stedet handler det om evnen til at samarbejde, problemløsning, beslutsomhed, fleksibilitet i strategivalg mm. Og en lang række undersøgelser har vist, at computerspil faktisk understøtter netop disse kognitive færdigheder.

Derudover lærer barnet igennem spillene – især de spil, der har en chatfunktion – hvordan man begår sig i den digitale verden. Noget, som er af meget stor vigtighed for deres fremtidige liv, hvor digital kommunikation i en eller anden henseende vil spille en stor rolle.

Vi ved, at gaming kan bidrage til udvikling af mange anvendelige færdigheder, som det vil spænde for vidt at gennemgå i denne artikel. Men jeg tænker at vende tilbage med mere om emnet i et senere indlæg. Men har du brug for mere viden nu, tjek eventuelt uddybende artikler på www.tricas.dk, hvor vi har sammendraget nyeste forskning samt praksiserfaring på området.

 

Hvor skal gaming-grænserne sættes?
Men det store spørgsmål er selvfølgelig stadig, hvor grænserne skal sættes. Når grænserne handler om alkohol, rygning, kærester, sex og den slags, har vi som forældre selv nogle erfaringer, som vi kan basere vores grænser på. De kan sagtens være forskellige fra familie til familie, men vi står ofte mere sikkert i vores grænsesætning, fordi vi har en erfaring at trække på.

Det har de færreste af os, når det kommer til gaming.

For de fleste gamer forældre er der tale om et helt nyt land, som vi knap nok kender indgangen til. Derfor bliver det også sværere at sætte grænser – og ikke mindst at hvile i vores holdning og stå fast på, at det altså er sådan hér, vi gør i vores familie.

I familier er vi jo, som de voksne vi er, heller ikke altid enige. Faktisk som oftest langt fra! Fars og mors grænser kan være super forskellige. Erfaringsgrundlaget super forskelligt. Og holdninger super forskellige. Som med alt andet så naturligvis også, når det kommer til gaming og omfanget af skærmtid generelt. Og som med alt andet i familier kan og skal vi kunne mødes på midten. I al forhandling hjælper viden og praksiserfaring, så anbefalingen vil være: søg viden og erfaring. Leg og lær – gerne sammen med dit barn.

Nemt at blive skræmt
Samtidigt med at mange af os er på udebane, når det handler computerspil, så er de fleste af os også vokset op i en tid, hvor leg var lig med udendørs aktiviteter.

Vi synes, at rigtig leg foregår på en fodboldbane, i skolegården, i villakvarteret – og under alle omstændigheder sammen med venner at kød og blod. Derfor er det også nemt at blive skræmt, når vi oplever at vores børn hellere vil sidde ind og spille fremfor at løbe rundt og lege udenfor.

Men her skal vi huske på, at computerspillene er en ny form for leg. Den eksisterede ikke på samme måde dengang, de fleste af os var unge, men det betyder ikke, at vi blot skal kaste det væk og underkende gaming som noget underlødigt og ligegyldigt. For det er det ikke. Men som med alt andet her i livet skal det behandles med fornuft og balance.

 

Hvornår bliver gaming et problem?

WHO har lavet en række retningslinjer for, hvornår man lider af gaming-disorder, altså hvornår man er blevet afhængig af computerspil:

  1. Man mister kontrollen over sit forbrug (hvornår, hvor meget, hvor længe, besvær med at afslutte)
  2. Man prioriterer gaming over andre aktiviteter (skole, venner, familie)
  3. Gamingen har en negativ effekt på normale sundhedsfaktorer (søvnmønster, sundhed, fysisk aktivitet mv)

For at diagnosen kan stilles, skal symptomerne være til stede i over 12 måneder eller være særligt grelle

Men disse retningslinjer åbner jo stadig op for en hel del fortolkning. For hvornår mister barnet kontrollen over sit forbrug – og hvornår bliver det bare vredt, irriteret eller skuffet over ikke at måtte spille mere. En følelse, der jo sådan set er helt okay at have, hvis man lige sidder og er optaget af noget. Adfærd er en kompleks størrelse, der kan tolkes uendeligt på, når man først bliver bekymret.

Men at tjekke sit barns trivsel behøver ikke blive gjort til raketvidenskab:

  • Se på dit barn. Som forælder er du altid klogest på netop dit barn! Hvad fortæller din intuitive mavefornemmelse? Har dit barn det godt?
  • Reager hvis dit barn ændrer adfærd. Du skal ikke sammenligne dit barn med andre børn, men med barnet selv. Er dit barn, som det nu engang altid har været?
  • Husk at der kan være mange forskellige grunde til mistrivsel hos et barn. At der er sammenfald af symptomer betyder ikke, at vi kan konkludere, at der er årsagssammenhæng. Det er vigtigt at analysere situationen i stedet for at lade sig styre af en følelse, inden du griber ind. De fleste børn kan besvare belysende spørgsmål, hvis du formulerer dig direkte og præcist. Brug gerne lidt forberedelsestid på at finde ud af, hvad du gerne vil have af information fra dit barn og på at formulere det gode spørgsmål.
  • Tro på dig selv. Det er dit barn og din familie. Det er dig, der skal sætte rammen. Mangler du inspiration eller sparring er det en god idé, at finde professionel hjælp udenfor netværket.

 

 

Fra tanke til handling!  – Hvordan får gaming en sund plads i familiens hverdag?

Hos Tricas Psykologerne arbejder vi med sund gaming. Vi tilbyder viden, workshops og rådgivning for alle i familien når gaming skal have en fornuftig plads i hverdagen. Vores tilgang til hvad sund gaming er bygger altid på nyeste teoretisk viden. Vi ser det som vores vigtigste opgave at omsætte forskningsbaseret viden til let tilgængelige hverdagstiltag, som er nemme at gennemføre i et travlt familieliv når målet er trivsel for alle i familien. Vores tilbud dækker både når gamingvanerne er sunde og når de er blevet usunde. Gaming er kommet for at blive. Det er en international sportsgren med millionpræmier. Frygt og eller uvidenhed for det, vi som voksne ikke helt forstår skal helst ikke manifestere sig i ubegrundede restriktioner, men bliver gamingadfærden usund, skal der naturligvis gribes kompetent ind. Vi bør kombinere nyeste viden indenfor udviklingspsykologien, positive såvel som negative effekter ved gaming samt hvad vi ved om udvikling samt håndtering af misbrug og misbrugsadfærd for at få faktabaseret overblik og holde fokus på målet med enhver intervention. Hos Tricas Psykologerne forsøger vi med ovennævnte tilgang helt simpelt at:

  • skelne mellem sunde og usunde gamingvaner
  • forebygge mistrivsel for den enkelte og for hele familien
  • hjælpe, når noget er gået galt

Vi glæder os til at tackle gaming på en positiv måde sammen med jer!