Hvorfor er det vigtigt at kende til angst?

Angst er en af de mest almindeligt forekommende psykologiske lidelser. Mange mennesker er udfordret af at leve med angst, som gør at de kan have en indre frygt for at noget skal ske, eller noget ikke er rigtigt. Men det er ikke nødvendigvis bundet op på en konkret oplevelse eller situation. Derfor er følelsen mere konstant.

Det er vigtig at vide noget om hvad angst er, fordi det ligesom mange af de andre psykologiske lidelser, er en meget naturlig tilstand at være i. Mange kommer i løbet af deres liv ind i en periode hvor de oplever en ængstelighed. Det gør dem hverken til mærkelige eller forkerte mennesker. Faktisk er angst på mange måder en enormt naturlig tilstand at være i. Man kan tale om at angst er når almindelig bekymring eller nervøsitet tager overhånd, og bliver til en ekstrem udgave af over-tænkning.

Mange tænker på angst-tilfælde/angst-anfald, når de tænker på angst. Angst-anfald kan forekomme for mennesker uden angst også, og kan være svært at forudsige – og endnu sværere at håndtere når man oplever sådan et. Angst-anfald er kendetegnet ved at man oplever stort ubehag i kroppen, måske vejrtrækningsproblemer, eller måske trykken for brystet, imens ens hoved nærmest eksplodere af tanker og følelser. Specielt stress kan være en udløsende faktor for et angsttilfælde. Man er dog ikke nødvendigvis ramt af angst fordi man oplever sådan et tilfælde.

Angst kan også være godt at vide noget om, så man ikke går og lukker sig inde med de følelser man kan have når man har angst. Mange kan syntes det er pinligt at have ængstelige følelser, fordi de per natur er følelsen af at være bange for noget, man ikke rigtigt kan sætte fingeren på. Måske er man slet ikke klar over, at man er angst, fordi man er så vant til altid at være klar til at undgå farer. Lige meget om man er pinlig, eller slet ikke bevidst om en eventuelt angst, så er det vigtigt at man søger hjælp for at komme ud af angsten, hvis man kan.

Hvad er angst?

Angst er en kategorisering af nogle tætliggende psykiatriske lidelser. Det vil sige at der kan være flere måder hvorpå en angst kan udspille sig. Samlet for alle dele af angst er, at de drejer sig om at føle sig ængstelig/nervøs og bange. Ofte er de psykologiske symptomer ledsaget af nogle kropslige symptomer.

Angst er ofte med til at give en følelse af rastløshed. Mange kan være opspændte i kroppen, og opleve at have svært ved at falde i søvn. Angst kan være svært at blive klog på når man har det, fordi angsten ofte ikke er bundet til en specifik oplevelse, eller tanke. Det er en slags tilstand, som sætter kroppen i beredskab, selvom der ikke er nogle farer.

Når man har angst kan man være irritabel, have nervøse forventninger til de fleste ting, føle skyldfølelse, opleve angstanfald eller fobier. Symptomerne er vigtige at være opmærksom på. Hvis man oplever et eller flere symptomer, bør man søge til sin læge, og få snakket om hvad man oplever. Angst er et udtryk for, at ens hjerne eller krop arbejder på højtryk, og ikke kan slappe ordentligt af. Derfor er det vigtigt at få arbejdet med angst, så man kan få stabiliseret sin oplevelse og finde ro igen.

Udløsende faktorer
Angst kan være en reaktion på flere ting. Det kan være som følge af at have været ude for en ulykke, og man derfor går og frygter for at en lignende ulykke kunne ske igen. Det kan også være som følge af en periode hvor man ikke har haft det godt. Nogen gange kan man opbygge en angst for om man nogensinde bliver glad igen, eller ligefrem en angst for at være psykisk utilpas. Der er kort sagt mange måder, at man kan udvikle en angst på. Her følger nogle eksempler på hvordan en angst kan se ud.

Angst som udvikler sig over længere tid, kan være som følge af at man som person måske er meget påpasselig. Man går måske meget op i ikke at sige de forkerte ting, for at undgå at andre vurderer en negativt. Måske er man ekstra påpasselig med at lave alle ens arbejdsopgaver fuldstændig perfekt, så ingen har en finger at sætte på ens arbejde. Det er i sig selv ikke dårlige egenskaber. Men hvis den indre frygt man har for at gøre noget forkert den vokser til at man hele tiden er usikker på om man er god nok, så kan man gå og være bange for noget, man egentlig ikke behøver at være bange for. Med andre ord kan man også sige at ens frygt fjerner sig fra virkeligheden. Man er bange for at noget sker, som slet ikke er sandsynligt sker. På den måde kan man forstå angst som et overdrevent karaktertræk, hvis man i forvejen er en påpasselig person.

Angst kan også udvikle sig på andre måder. Det er helt naturligt at være bange for at blive syg, men det er uhensigtsmæssigt hele tiden at være bange for at man bliver syg. Hvis man hele tiden er bange for at blive syg, kan det have den effekt at man er over-opmærksom på at lede efter symptomer ved sig selv. Derfor kan en hel normal hovedpine pludselig blive opfattet som en svulst i hjernen, eller ondt i maven kan fortolkes som svære problemer i tarmen. Dermed flytter ens opfattelse sig igen fra virkeligheden, og man kan udvikle en angsttilstand.

Angst og PTSD
Angst og PTSD kan ligge meget tæt på hinanden, men det er vigtigt at man bliver behandlet for på den rigtige måde. Det er nemlig forskelligt hvordan man typisk går til angst og PTSD behandling. Derfor er det, igen, vigtigt at bruge de sundhedsprofessionelle til at hjælpe en med at finde det rigtige behandlingstilbud.

Ikke at forveksle angst med PTSD kan være en udfordring. Angst er dog kendetegnet ved at der ikke er nogen konkret episode eller oplevelse, som udløser symptomerne. Ved PTSD er ubehagen og symptomerne forbundet med en konkret oplevelse, som f.eks. at have været i krig og blevet beskudt. I angst er symptomerne mere generelle, og forekommer ved flere forskellige situationer. Men man kan godt udvise tegn på både angst og PTSD samtidigt, hvor symptomerne i forbindelse med PTSD vil være specifikt rettet imod en specifik oplevelse, og angsten vil ses som den ”hverdags” opspændthed man går rundt med.

Hvordan kan vi arbejde med angst?

Arbejdet med angst kan udføres på mange måder. En af de vigtigste dele af en god terapi imod angst, er at have et tillidsfuldt bånd mellem psykolog og klient. Fordi der kan være meget dårlig samvittighed og skam indeholdt i angst, er det vigtigt at man føler sig tryg til at tale om de svære ting. Man kan i en tillidsfuld relation også bedre få udfordret nogle af de antagelser man har, omkring ens angst. Det er vigtigt at få arbejdet med hvad man går og tænker og tror på, om sig selv, om andre og om sin angst.

Terapeutisk relation
Den terapeutiske relation kan være altafgørende for at terapien bliver en succes. At få skabt en klar enighed om, hvordan man arbejder med angsten. At arbejde med at give plads og tillid til at få sagt de svære ting højt. At være modig nok til at være sårbar, og trække de ting der gør ondt frem i lyset.

Det er selvfølgelig terapeutens ansvar at skabe de gode rammer for samtalen, men man skal som klient også være opmærksom på, at man får brugt den mulighed der er i terapien. At man er modig nok til at bringe de ting i spil der virkelig betyder noget for en selv. At turde fortælle de ubehagelige tanker man går og slås med. Dermed er det vigtigt at være opmærksom på, at en relation per definition er en udveksling imellem klient og psykolog – begge skal altså deltage for at få mest muligt ud af det.

Psykoedukation
En del af det der kan være så ubehageligt ved angst er, at man ikke kan forstå hvorfor man skal gå og være så bange hele tiden – der er ikke nogen med angst der er angste med vilje! For at imødekomme den ubehag og irritation der kan være ved at være træt af at være angst, kan psykoedukation være et godt værktøj at bruge.

Det handler simpelthen om, at man får forklaret hvilke mekanismer der gør sig gældende i forhold til den angsttilstand man har. Hvordan angst typisk opstår, hvilke måder angst typisk udspiller sig på, hvordan andre med angst oplever angsten. Der er mange dele af oplevelsen, som psykologen kan hjælpe med at gøre klar for klienten, igennem psykoedukation.

Nogen gange kan forklaringen af angstmekanismerne virke som åbenbaringer. Nogle af de ting der foregår i ens indre oplevelse når man lever med angst, kan pludselig bliver til mere håndterbare og forståelige effekter. Hvis man kan få disse oplevelser, kan det være med til at give større selvindsigt, og samtidigt også fjerne noget af en skam man kan føle, ved at føle sig psykisk syg.

Hypotese testning
Når vi har angst, kan vi nogle gange have stillet nogle indre hypoteser op omkring os selv. Hypoteser som ”jeg er helt ustabil, og andre syntes nok jeg er meget mærkelig”. Hvis man går og tester sådan en hypotese af, ved at se om andre mennesker ser mærkeligt på en når man går ned ad gaden, kan man hurtigt komme til at syntes at folk netop kigger mærkeligt på en. Men det er slet ikke sikkert at det er sandt. Derfor bekræfter man en hypotese, som faktisk slet ikke er sand. Det kunne jeg være at folk kiggede på en, fordi man selv gik og kiggede på dem, for at se om de kiggede tilbage.

Når vi arbejder med at gøre angsten mere håndterbar, kan en stor del af arbejdet være at finde ud af hvilke indre hypoteser man har. Når man har fundet dem frem sammen, kan man i fællesskab få dem testet af sammen. Nogen gange kan noget så simpelt, som at sige ens indre hypoteser højt, få en til at tænke hvor ”åndsvagt det lyder”. Når man har arbejdet med at se på hvordan man bedre kan håndtere ens indre hypoteser, kan det ofte efterlade klienten med en større indsigt i sine egne tendenser.

De faktorer vi har gennemgået for terapi mod angsten er selvfølgelig ikke fyldestgørende. Det er nogle få faktorer ud af mange. De er præsenteret her, for at give læseren et større indblik i hvordan vi som psykologerne kan hjælpe med at formindske oplevelsen af stress – og på længere sigt hjælpe klienten til et liv uden angst.

Hvad kan man få ud af psykologisk terapi imod angst?

Når man går i terapi for angst, kan man forvente at man bliver klogere på sig selv, og ens tilstand. Man får ny indsigt i hvordan man kan arbejde med de problemstillinger man er ramt af. Man får et rum, hvor man kan få talt ud om nogle af de svære ting.

Man kan forvente at komme til et sted, hvor der er en stor forståelse for, og erfaring med, at arbejde med angst-problematikker. Man bliver respekteret som et individ, og får ikke trykket en sygdomsidentitet ned over hovedet. Tværtimod, holder vi fast i, at vi skal forstå dig som et helt menneske, der er fanget i en negativ oplevelse. En oplevelse, som vi hjælper dig med at få forandret. Dermed kan du bedre genfinde balancen i dit liv.