Tricas Erhvervspsykologi – Resultater gennem viden.

Vi ønsker at bidrage til at gøre komplicerede problemstillinger enkle, tilgængelige og implementerbare. Resultatet skal være målbart.

Vores speciale er at arbejde ud fra virksomhedens unikke og eksisterende kultur. Vi bygger videre på erfaring, I allerede har gjort jer og integrerer helst nyudvikling i eksisterende metoder og procedurer. I ved, hvorfor I gør, som I gør. Vi lytter og udvikler. Forståelse for historik kombineret med internationalt erfaret best-practice er udgangspunktet for udvikling af unikke løsninger målrettet virksomhedens behov. Vi giver gerne vores bud på:

Eksperter i

  • Organisations udvikling
  • Talentudvikling- samt fastholdelse på alle organisatoriske niveauer
  • Erhvervspsykologisk rådgivning
  • Mikro-rekruttering
  • Kurser, proces- samt formidlingsopgaver
  • Trivsels- og akut intervention

Der findes mange måder at anvende erhvervspsykologi. Men fælles for dem alle er, at det kun virker, hvis det tilpasses netop jeres virksomheds behov. Derfor baserer vi altid vores indsatser på samarbejde med jer. Det starter med research, samtaler, undersøgelses-design og indsigt i de mennesker der udgør netop jeres organisation.

Når vi har forstået hvem I er, anvender vi den nyeste forskning og metode inden for psykologien til at spille jer stærkere i jeres situation. Men vi kan ikke tage ansvaret for jeres arbejde fra jer; og derfor skal I forvente at I kommer på arbejde, når vi samarbejder med jer. Det er i refleksionen over jeres indsats, med vores hjælp, at vi skal finde næste skridt i jeres udvikling.

Herunder kan I læse mere omkring hvordan vi arbejder. Vi har inddelt vores arbejde i IGLO-modellen; Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.

Individ

Individet er umådeligt vigtigt; individet er nemlig dig. Oplever du udfordringer i din udvikling, og tør du tale om det? Så har vi ekspertise og evner til at hjælpe dig til dit næste niveau.

Gruppe

Gruppen på arbejdspladsen kan betyde mange ting. Vi ser oftest teamet som en af de bærende erhvervs-grupper. Men hvordan tager vi teamet fra tungt til sundt?

Ledelse

Hvis du arbejdet med ledelse ved du at det er en svær størrelse at definere. Hvis du vil opdage og udvikle dit personlige lederskab, har vi værktøjerne og udfordringerne der rykker dig.

Organisation

Organisationen er mennesker i kommunikation. Hvordan mobiliserer vi de kæmpe kræfter der ligger i organisationen potentiale? Vores bud er mangfoldige, men er altid udviklet og tilpasset netop jer.