Michael Mossing Sørensen

Autoriseret psykolog. Specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Mellem af Dansk Psykologforening.

Jeg er til stadighed fascineret af menneskers forskellighed og unikke natur, og glædes over muligheden for at hjælpe mennesker med deres mange forskelligartede udfordringer i mødet med livet vilkår, hændelser, muligheder og begrænsninger. Forskellige livsfaser og udfordringer stiller forskellige krav til os for at lykkes. Jeg møder mennesker i deres udfordringer og bliver for en stund en nær samarbejdspartner i bestræbelsen for at genoprette og opleve mere livsglæde, meningsfuldhed og balance.

Det er en passion for mig at hjælpe mennesker med at være den bedste udgave af sig selv i balance med deres drømme, ambitioner, muligheder og krav fra omgivelserne. Vi udfordres alle fra tid til anden gennem livet og det kan bringe os ud af kurs. Det kan være, når vi udsættes for en voldsom hændelse, står ved en skillevej i livet, gennemlever store forandringer eller har været underlagt et stort pres over længere tid. Jeg hjælper menneske med at finde tilbage til sig selv i balance med egne krav, kravene fra omgivelserne og egne ressourcer.

 • Autoriseret psykolog
 • Specialist i arbejds- og organisationspsykologi
 • Ledelseserfaring og HR-chef
 • Psykolog i forsvaret
 • Ekstern lektor AU og SDU
 • Stressrådgivning/-behandling
 • Angstproblemstillinger
 • Voldsomme hændelser/traumer
 • Komplekse sorgreaktioner
 • Eksistentielle kriser
 • Ledersparring
 • Teamudvikling
 • Supervision
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning