Klavs Nybjerg

Jeg har været vidt omkring i et efterhånden langvarigt virke som psykolog. Mit hovedfokus har været på arbejdslivets udfordringer og på det, der kan ske, når enderne ikke helt mødes i arbejds- og privatlivet. Jeg arbejder ret frit ud fra flere faglige udgangspunkter. Hælder til kognitive teknikker og eksistentielle vinkler, men det skal jo først og fremmest give mening for dig. Jeg tror på forholdet mellem psykolog og klient som et midlertidigt venskab med en klar slutdato og en entydig dagsorden, hvor alt kan drøftes i et absolut fortroligt rum.

Har du brug for at komme i kontakt med Klavs? Ring på 53 62 09 95, eller skriv en mail på Klavs@Tricas.dk.

  • Civiløkonom fra Roskilde Universitetscenter og cand.psych fra Århus Universitet
  • Autoriseret psykolog
  • Forskning og undervisning på Aarhus Universitetshospital 
  • Psykolog i Forsvaret 
  • Konsulent hos aut. Arbejdsmiljørådgivere
  • Lederudvikling i offentlige virksomheder
  • Ledersparring
  • Stress i arbejdslivet
  • Worklife balance
  • Tilbage Til Arbejde