Kursus i metakognition

På dette kursus i metakognition vil du stifte bekendtskab med en spændende og yderst relevant psykologisk teori, som giver os selvindsigt og værktøjer til at arbejde med vores tankegang, følelsesliv og adfærd. Metakognitionen rykker ved den almene tankegang vi har og undersøger hvilke indre overbevisninger vi har omkring verden. Ved at blive bevidst om hvilke indre mekanismer vi har, som styrer vores tanker, følelser og adfærd, kan vi blive mere bevidst om, hvordan vi kan undgå overbekymring og beslutningslammethed.

Kurset er struktureret omkring den metakognitive teori, som bliver forklaret med relevante terapeutiske eksempler og anden praktisk erfaring. Teorien er bygget omkring vores indre tankesystem og hvilke uhensigtmæssige bevidste og ubevidste indre handlingsmønstre vi gør os. Derfor sætter læringen om teorien os naturligt i gang med at undersøge vores egen tilgang til tænkning.

Formål

Formålet med det metakognitive kursus, er at give dig indsigt i teori og praksis omkring metakognition. Det handler altså om, at du får konkret viden om hvordan du kan anvende metakognitive værktøjer, til bedre at styre din tænkning, og specielt undgå overtænkning.

Målgruppe

Alle er velkomne på disse kurser, da kursets indhold er relevant for alle mennesker.

Mål

Når du går fra kurset, har du indsigt i: Hvad overtænkning er, og hvordan vi undgår det. Hvordan vi kan bruge metakognition til bedre at acceptere de vilkår, vi lever med. Hvordan du kan bruge metakognition til at overkomme nogle af dine uhensigtmæssige tanke-strategier.

Form

Kurset foregår i omgivelser, som er optimale for vores fælles læring og ro. I invitationen til kurset vil du modtage materiale, vi opfordrer til, at du bliver bekendt med, inden kurset starter. Afslutningsvist evaluerer vi sammen på, hvad du får med dig fra dagen.

Book plads på kursus
Læs mere om emnet her
Mød kursets underviser