Hvem kan søge psykolog

Alle er velkomne!

Vi modtager bl.a. klienter:

  • som er privatbetalere
  • som er henvist via egen læge
  • med sundhedsforsikringer

Måske er du berettiget til psykologhjælp, som dækkes delvist af Sygesikringen. For at få
afklaret dette, skal du henvende dig til din egen læge.

Er du henvist fra lægen, betaler du selv en mindre del af psykologkonsultationerne. Har du en
arbejdsgiverbetalt eller privattegnet sundhedsforsikring, dækker den som oftest hele din udgift.

Der kan i enkelte tilfælde blive tale om en mindre egenbetaling.