Tricas Psykologerne

Tricas Psykologerne er et alsidigt og nutidigt psykologhus, som med et højt fagligt niveau lægger vægt på tryghed og nærvær i mødet mellem klient og behandler. Vi har forsøgt at indrette vores klinikker, så atmosfæren er afslappet og hyggelig. Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå til psykolog: En akut krise, alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, stress, mobning, et dårligt forhold til kolleger eller familie, traumatiske oplevelser, sorg, depression, angst, et ønske om personlig udvikling eller helt andre grunde.

Med udgangspunkt i din situation og dine behov planlægger vi i fællesskab et forløb, der passer til dig. Er der behov for at inddrage andre, har vi et godt netværk af kompetente samarbejdspartnere.

Tricas har eksisteret i sin nuværende form siden 2010 og forgrener sig i to selvstændige enheder:

Tricas Psykologerne og Tricas Erhverv. Fælles kerneydelser er trivsel og optimering.

Velkommen til
Trine Bjerremand Caspersen
Indehaver

Loading...

Valg af terapimetode

Der er forskel på at have en psykisk sygdom og på at have oplevet ting, der bliver en psykisk belastning og som kan komme til at stå i vejen for at have det godt. Uanset hvordan du lægger arm med livet, hjælper det at få hjælp eller sparring fra andre. Når vi skal forklare os til andre, forstår vi ofte os selv bedre. Og det at have et menneske til at lytte, som ikke kender dig, din familie eller dit liv, kan åbne for nye måder at se dig selv og din situation på.

Der findes mange former for terapi. Du kan enten selv vælge en metode, du tænker vil være god for dig eller bare spændende at prøve.

Alternativt kan du vælge en psykolog eller en psykologklinik og lade det være op til psykologen, at vælge den bedst egnede metode netop til dig. Fælles for alle terapimetoder gælder, at de virker bedst, hvis de ikke blandes sammen men afprøves enkeltvis.

Det er meget almindeligt, at et forløb starter med én metode og at den, når den har virket effektivt, efterfølges af en ny metode, der passer bedre til det videre arbejde mod dit mål.

METAKOGNITIV TERAPI (MCT)

Hvis du overtænker og har svært ved at få ro fra tankerne.

Dokumenteret effekt på bl.a.:

 • Angst
 • Depression
 • Fobier
 • OCD
 • Overtænkning
 • Traumer
 • Jalousi

I metoden lærer du at tænke mindre når tankerne ikke bidrager, men belaster dig.

Det kan hjælpe at tænke over problemer, hvis tankerne bidrager til en løsning eller hjælper os til at acceptere vilkår, der rammer os. Hvis tankerne kører ukonstruktivt i ring uden at bidrage, slider de og skaber forpinthed.

Overtænkning bliver et problem, når vi føler os så belastede at det begrænser vores hverdagsliv

KOGNITIV TERAPI

Hvis du har brug for at ændre negative tanker, der begrænser dig i hverdagen.

Dokumenteret effekt på bl.a. angst- samt depressive lidelser samt tematikker.

Forskellige oplevelser kan påvirke vores tankemønstre. Et negativt tankemønster kan være ubevidst for os, men bremse os i forskellige situationer.

Hvis du ofte føler dig angst eller begrænset i specifikke situationer, kan det have stor effekt at finde frem til automatiske negative tanker, udfordre dem og ændre dem.

Effekten af kognitiv terapi opnås gennem afdækning af disse automatiske negative og styrende tanker med efterfølgende udfordring af disse. På den måde overskriver ny erfaring de gamle og begrænsende tanker.

EKSISTENTIEL TERAPI

Hvis du har brug for at finde ro med de vilkår, livet har budt dig.

Vi har ikke altid indflydelse på ting, der sker i vores liv. Ikke alle ting i livet er vores egen skyld. Det kan vi ikke ændre på, men vi kan finde ro med disse vilkår og tage ansvaret for, hvordan vi lever med disse vilkår.

I den eksistentielle terapi sætter vi tempoet helt ned og giver os tid til at udforske og dvæle ved din livsbagage eller ved en forpinthed du belastes af. Grundbegreber som ”mening”, ”eksistens” eller ”valg” fylder i denne terapiform, hvor vi arbejder med at få indsigt i, hvordan det er at være dig i din verden og hvordan det, der er i dit liv påvirker dig og andre omkring dig. Forandring eller ro skabes gennem øget indsigt i hvad, der giver mening for dig i dit liv.

AKUT KRISEHJÆLP

Vi kan udvikle krisereaktioner, når vi udsættes for noget, der er ud over det forventelige voldsomt.

Ofte klinger reaktioner efter en krisesituation af helt af sig selv, men nogle gange kan det være svært at komme videre. Uanset om du oplever krisereaktioner eller bare ønsker at få en voldsom oplevelse bearbejdet, kan en krisepsykolog hjælpe.

Nogle af de typiske reaktioner på krise kan være, at du:

 • Har svært ved at koncentrere dig
 • Har svært ved at være sammen med mange mennesker
 • Er voldsomt træt eller slet ikke kan sove
 • Har billeder, lyde eller en lugt, der bliver ved med at genere dig
 • Har negative tanker eller følelser om din egen rolle i det, du oplevede

I voldsomme tilfælde kan man udvikle PTSD, men det er ikke det almindelige.

Kurser og workshops

Vi stiller skarpt på jeres ideer og behov. Processen starter med målet. 25 års erfaring med erhvervsprocesser.

Kontakt os med løse ideer eller et specifikt behov på info@tricas.dk