Teamudvikling

Hvordan rykker vi et teams samlede niveau i kommunikation og beslutningsevne?

To hoveder tænker bedre end et – hvis de altså tænker sammen.

Hvis et team kommunikerer og samarbejder på et højt niveau, skaber det er synergi, der afføder højere tillid, bedre arbejdsmiljø og, ikke mindst, afkast på bundlinjen. Igennem arbejdet med teamets struktur og medlemmer kan man få afklaret de potentialer, teamet har at bygge på. Ved at kigge på medlemmernes kommunikation og samarbejde, finder man nøglen til at udløse de potentialer. Igennem den gode mødekultur og den klare opgaveudførsel kommer resultatet af teamets synergi til syne.

Formål

Med fokus på at afdække teamets styrker og svagheder, og være opmærksom på teamets konkrete virkelighed, tilpasses et forløb som fremmer kommunikationen og beslutningskraften.

Målgruppe

Teams på alle niveauer af organisationen. Arbejdsgrupper og projektgrupper, der arbejder mod et fælles mål.

Mål

Teamet skal fungere som en selvstændig enhed, hvor der fokus på formålet med teamets eksistens, overblik og kommunikation om teamets arbejdsprocesser, og et konkret, målbart resultat af teamets arbejde.

Form

Tilpasses det individuelle teams behov. Efter processen skal alle teammedlemmer have overblik over hvad der forventes af dem samt af teamets øvrige medlemmer for at de opstillede fælles mål kan nås. De skal derudover kende deadline for arbejdet.

Book Møde