Team testning

Det være relevant at anvende psykologiske tests for at danne sig et overblik over, hvordan et team eller en gruppe fungerer.
Tests såsom DISC test eller NEO PI-R kan give et indblik i hvilke motivationer og personligheder, der findes i teamet. Det kan ligge en grobund for, hvordan teamet i fællesskab kan udvikle sig i en positiv retning.

Hos Tricas er vi specialiserede i NEO PI-R tests, som er et dybdegående testværktøj, der afdækker en personlighedsprofil meget fyldestgørende. Med den viden en sådan test giver, kan teamet bedre finde de steder hvor de har fælles udviklingsmuligheder. Igennem respektfuld behandling af profilens temaer, kan teamet finde deres skyggesider og deres individuelle styrker frem og bruge begge til at styrke teamet.

En teamtestning er altid funderet i en god kommunikation med psykologen, der udfører testningen og tilbagemeldingen, således testning og resultater varetages forsvarligt og fyldestgørende. Er du mere interesseret i, hvad testning kan gøre for et team, opfordres du til yderligere læsning i vores artikelarkiv under “læs mere”.

Formål

Ved at teste teamet eller gruppens medlemmer med relevante psykologiske tests, at skabe en bedre gensidig forståelse af teamets/gruppens medlemmer – altid med det overordnede formål at styrke teamets udviklingspotentiale.

Målgruppe

Teams og grupper, som arbejder fælles for at løse en målsætning. Specielt teams og grupper der arbejder sammen på løbende projekter.

Mål

Teste alle teamets medlemmer, give tilbagemelding på testens resultater og lægge en konkret plan for testningens potentiale i teamets udvikling.

Form

Teamet briefes om processen for testningen. Derefter udleveres test (typisk digitalt), og teamet udfylder deres personlige testning. Herefter aftales det hvordan teamet får mest muligt ud af testningen – eventuelt med en workshop i samarbejde med psykologen.

Book Møde