Temadage for hele organisationen

På en temadag for hele organisationen arbejder vi sammen med ledelsen for at skabe en interessant, udviklingsorienteret og hyggelig dag. Temaet for sådan en dag kan variere meget og vil altid tilpasses det, der er væsentligst for jeres organisation. Nogle eksempler til inspiration:

  • Kommunikation i jeres organisation
  • Feedback
  • Gode vaner for psykologisk trivsel
  • Godt kollegaskab
  • Jeg er ikke dig – lær at forstå hinanden bedre

En temadag vil altid have til formål at gøre organisationen klogere på essentielle emner inden for vores kerneområder: trivsel og optimering.

Formål

Skabe trivsel og optimering for organisationen, med fokus på det der er vigtigt for netop jeres organisationen.

Målgruppe

Organisationer af alle størrelser og retninger. Specielt organisationer, der lever af at arbejde godt sammen internt.

Mål

Give inspiration og viden til organisationen samt sætte individerne i organisationen i spil med hinanden, inden for de relevante emner for temadagen.

Form

Igennem indledende møder med ledelsen sættes temaet for dagen. Dagen afholdes med fokus på hele organisationens deltagelse og samles op på i fællesskab med ledelsen.

Book Møde