IGLO-baseret organisationsudvikling

I arbejdet med udviklingen af organisationer er en af de vigtigste faktorer, at man lykkedes med implementeringen af de forandringstiltag, som organisationen beslutter at gennemgå. Men for at lykkedes med forandringstiltag i en organisation, er det ikke tilstrækkeligt at have en plan for arbejdet – man må også arbejde med organisationens kultur, så det bliver et fælles ønske for alle medarbejdere at implementere den nye udvikling. Her kan det være klogt at gøre beslutnings- og implementeringsprocessen gennemsigtig, evt. ved hjælp af en temadag, hvor de kommende forandringer gennemgås.

IGLO-modellen er udviklet med henblik på at kortlægge alle de niveauer af organisationen, udviklingen skal slå igennem på: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation, for det er ikke nok, at ét lag har retning, hvis ikke det støttes op af de øvrige.

Her hjælper vi jer med at planlægge og facilitere dagen. Vi har fokus på, hvordan kommunikationen kan lykkedes bedst muligt og gøre forandringsprocesserne stærkere. Ultimativt handler det om, at hele organisationen føler sig hørt og inkluderet i organisationens udvikling.

Formål

Igennem tydelig og god kommunikation, sikre hele organisationens forståelse og trivsel med udviklingsarbejdet.

Målgruppe

Alle professionelle og frivillige organisationer der står overfor implementering af ny strategi eller forandringsprocesser.

Mål

Gøre organisationen bevidst om forandringen den står overfor, sikre deltagelser på tværs af organisationens lag i udviklingsarbejdet og sikre udviklingsprocessernes implementering på en fornuftig måde.

Form

Igennem planlægningsmøde med ledelsen, aftale og planlægge en temadag for hele organisationen (eller relevante dele af organisationen). Afholdelse af temadag, samt opfølgning.

Book Møde