APV-baseret trivselsudvikling

Hvordan transformeres APV-målinger til positiv forandring?

En god analyse er aldrig bedre end det, den bliver brugt til efterfølgende

Vis personalegruppen, at deres holdningstilkendegivelser bliver taget alvorligt og tæller. En professionel proceskonsulent kan skabe udvikling ved at lede arbejdet med at transformere måling til mål samt ved at skabe fælles fodslag og dedikation til målene hos gruppens medlemmer. Potentialet bliver brugt og brugt godt ved, at gruppens medlemmer lærer at se deres forskelligheder som positive supplementer til fællesskabet i stedet for som generende forskelligheder. Tilfredse medarbejdere i et informeret fællesskab performer bedst.

Formål

Igennem personlig sparring og behandling, at hjælpe den stressramte på fode igen, og hjælp at planlægge det optimale forløb imellem virksomhed og medarbejder, for at sikre gensidig trivsel.

Målgruppe

Lederteams og personalegrupper i alle organisationer, både offentligt og privat.

Mål

I løbet af processen skal gruppens deltagere føle sig hørt i gruppen samt opleve sig afklaret omkring fremtidige fælles udviklingsmål.

Form

Tilpasses den individuelle organisation udfra deltagerantal, omdrejningspunkt og ledelsens ønsker.

Book Møde