Det personlige lederskab

I arbejdet med det personlige lederskab er det kombinationen af din personlighed og din ledelsesopgave, der er i højsædet. Meget af den populære ledelseslitteratur cirkler omkring det at tilegne sig specifikke adfærds- eller handlingsmønstre, som forskningen peger på som det rigtige. Vi vender denne tilgang på hovedet og tager i stedet udgangspunkt i, hvem du er. Derudfra udforsker vi dine udfordringer og styrker og udvikler i fællesskab relevante modeller og tænkemåder, som hjælper dig til at blive en bedre leder.

Et forløb med fokus på det personlige lederskab vil bære præg af supervisions/udviklingssamtaler. Der er ikke vandtætte skodder mellem dit professionelle og private jeg, og samtalerne vil derfor naturligt også omfavne emner, der strækker sig ud over din ledelsesopgave.

Formål

Ved at tage imod dig som en hel person udforsker vi dine ledelsesmæssige udfordringer og styrker. Igennem et gensidigt arbejde med de emner, der er vigtige for dig og med fokus på vedkommende psykologisk teori, udvikler vi en model for din ledelsesudvikling.

Målgruppe

Ledere på alle niveauer af en organisation. Alle som arbejder med at facilitere og udvikle mennesker i faglige sammenhænge.

Mål

Give dig en klar målsætning for udviklingen af din personlige ledelsesudvikling. Give dig redskaber og indsigt til at nå dine mål.

Form

Ledelsessamtalerne vil foregå i vores lokaler, i Odense, Vejle eller København. Her har vi indretter vi sammen et frirum, hvor der er plads til frustration, motivation og udvikling.

Book Møde