Lederens udfordringer

Du skal lykkedes med enormt mange ting som leder. Have fingeren på pulsen, have visioner, være anerkendende, give plads, tage styring og inspirere. Et helt katalog af spændende områder, som du hver dag kan tage fat i og blive bedre til. Men det er ikke så lidt af en udfordring. Der kan være usikkerhed, frustration og decideret handle-frygt knyttet tæt til det at være leder. Hvordan håndterer vi den oplevelse? Og hvordan når vi næste niveau?

Vi giver dig et råderum, hvor der er plads til at få redt alle trådene ud. Og vi giver jeres lederteam vejledning og ekspertviden i, hvordan I skaber et frugtbart samarbejde. Det gør vi med fuldstændig bevidsthed om, at det er dig, der er eksperten i din virkelighed. Vi er eksperterne i at hjælpe med at kaste lys over den virkelighed. Sammen skaber vi en klar rejse for dig mod den mål, du skal lykkedes med.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Lederteams

Lederteams er en af de vigtigste organisatoriske ressourcer. Individuelle ledere, som styrker hinandens arbejde med fælles koordinering, gensidig respekt, tillid og fremsynet inspiration, skaber et stærkt grundlag for resten af organisationens arbejde. Men det er en udfordring at lykkedes godt med at kommunikere som ledelsesteam. I arbejdet med ledelsesteams undersøger vi i fællesskab, hvordan teamet kan opnå en bedre kommunikationskultur med henblik på bedre at kunne lykkedes med sine kerneopgaver.

Det kræver gensidig tillid og villighed til at deltage i teamets udvikling, hvis sådan et projekt skal lykkedes, men når det gør, kan ledelsesteamets udvikling være med til at hæve niveauet for hele organisationen – og hæve ledernes individuelle niveau.

Det personlige lederskab

Book Møde
Læs mere

Personlig kommunikationstræning

Book Møde
Læs mere

Udvikling af ledelsesteams

Book Møde
Læs mere