Stresshåndtering

Stress er blevet et modeord, der bruges i flæng. Vi siger, vi har stress, når vi i virkeligheden har travlt. Har vi travlt, kan vi godt nå, det vi skal. Det går bare hurtigt. Nogle gange ubehageligt hurtigt. Vi tager ikke skade af at have travlt, selvom det er meget individuelt, hvor meget travlhed, vi kan trives i.

Stress er en overbelastningsskade. For at reducere stress, skal belastningsgraden sænkes. Det kræver en aktiv indsats og er et fælles ansvar. Modtager du opgaver, er det vigtigt at få gjort opmærksom på, hvad du kan og vil. Hvis ingen ved, du har påtaget dig mere, end hvad godt er, vil opgavemængden fortsætte uændret. Fordeler du opgaver, er du ansvarlig for, at antallet af hænder og hoveder matcher opgavemængden. Arbejder du på det strategiske plan, er det dit ansvar, at definerede mål realistisk kan implementeres.

Stress er behandlingskrævende og identificeres ved en lang række symptomer. Disse kan blandt andre være:

  • tankemylder
  • forstyrret søvn
  • trykken for brystet
  • nedsat hukommelse
  • svært ved at holde mange bolde i luften
  • svært ved at slappe af
  • uro i kroppen
  • træthed

Ved massiv ubehandlet stress kan mere alvorlige symptomer, såsom angst og depression, ligeledes forekomme.

Stress kan behandles. Det er vigtigt at sikre hjælp. Den ramtes netværk kan med fordel inddrages i identificering samt implementering af nødvendige forandringstiltag. På arbejdspladser anbefales tre-parts samtaler, hvor nærmeste leder inddrages.

Formål

Igennem personlig sparring og behandling, at hjælpe den stressramte på fode igen, og hjælp at planlægge det optimale forløb imellem virksomhed og medarbejder, for at sikre gensidig trivsel.

Målgruppe

Personer og organisationer, som har problemer med stress

Mål

Afdække netop din situation, planlægge et solidt forløb til at mindske stressen og din videre trivsel i samarbejde med arbejdspladsen.

Form

Indledningsvist bruger vi tiden med den stressramte i vores lokaler, og får et overblik over deres symptombillede og tilstand. Når vi er blevet mere klar på dette, mødes vi med organisation og medarbejder, og planlægger sammen det videre forløb.

Book Møde