Præsentationsteknik

Resultater gennem formidling

Relevante og motiverende præsentationer formidlet sikkert og med personlig stil.

“Your ability to shape your future depends on how well you communicate where you want to be when you get there.” – Nancy Duarte

En stor del af den kommunikation, der foregår internt og eksternt i virksomheder, formidles via præsentationer. Om det er til brug for budgetfremlægning, strategi og vision, salgsarbejde, seminarer el. lign., er alle typer præsentationer vigtige. Den præcist tilpassede præsentation leveret af den professionelle formidler skaber resultater gennem vidensformidling og gennem motivation af andre.

Vi sætter fokus på dine styrker og svagheder i præsentationsarbejdet. Vi gennembearbejder strukturen i dine præsentationer, indstuderingen og fremførelsen. Vi øver til din personlige stil som en effektiv, spændende og motiverende taler sidder lige i skabet. Vi bliver ved, til det ikke kan gøres bedre!

Formål

At afdække styrker og svagheder i dit præsentationsarbejde. At arbejde målrettet og dedikeret med, hvordan du kan udvikle dig som formidler. Hvordan du kombinerer din personlige formilingsstil med state-of-the-art præsentationsteknikker.

Målgruppe

Henvender sig til ledere, konsulenter samt den professionelle formidler.

Alle med et ønske om øget personlig gennemslagskraft i formidlingsopgaver vil kunne profitere af et præsentationsteknikforløb.

Mål

At lære dig, hvordan du formidler præcist og mål-differentieret.  At udvikle en individuelt tilpasset procesmodel for dine formidlingsopgaver. Sammen i processen at finde din personlige stil i formidling.

Form

For eksempel som individuelle forløb for 1-3 personer, som forløb for samarbejdende teams eller for hele eller dele af organisationer.

Spørg os!

Vi strikker forløb sammen efter jeres behov.

Book Møde