eSportsvejleder kurser – Psykologiske perspektiver på eSportsatleten

eSport er en arena præget af en stor omskiftelighed i spil, spillere og motivationer. Organisationer landet over – og endda verden over – oplever at skulle presse sig til det yderste for at kunne følge med i konkurrencen i de enkelte spil, men også i indførelsen af nye spil og hold. Derfor har en stor del af eSportsverdenen heller ikke meget fokus på mennesket bag skærmen.

eSports-vejledere er et udtryk, som dækker over alle, der har direkte eller indirekte kontakt med eSportsatleters udvikling og trivsel. Begrebet favner derfor både trænere, ledere, managere, undervisere, coaches og eksterne konsulenter.

Det er eSportsvejledernes ansvar at give eSportsatleter så meget som muligt med fra deres rejse igennem eSporten. Det er vores klare overbevisning, at eSport rummer udvikling, som giver mere end bare forståelse for det individuelle spil. Vi bruger derfor det meste af dette kursus på at undersøge de faktorer i atleternes væren uden for skærmen, som eSportsvejledere kan påvirke. Vi bruger så at sige eSporten som et middel til at nå et mål om menneskelig udvikling og samarbejde. Det mener vi også er relevant, selvom et holds primære målsætning er at blive nummer et – fordi et fokus på mennesket bag skærmen skaber større trivsel. Større trivsel giver altid bedre spillere.

På kursus vil man derfor stifte bekendtskab med relevant psykologisk teori omkring menneskets læring, udvikling og adfærd – altid trukket sammen med typiske overvejelser fra eSportens verden. Dertil sættes kursisterne i spil med hinanden, så den erfaring og viden hver deltager har, styrker alles fælles viden. Når du går fra kurset, vil du have ny viden og inspiration og en konkret plan for, hvordan du kan bruge denne nye viden i din virkelighed.

Formål

At give eSportsvejledere viden, inspiration og værktøjer til, at gøre deres undervisning og vejledning endnu mere relevant for deres eSportsatleter – med det primære fokus på mennesket bag skærmen. Overordnet arbejdes der ud fra devicen om, at eSport skal være en platform til at uddanne og udvikle kompetente professionelle individer med viden og erfaring inden for ledelse, teamudvikling og kommunikation.

Målgruppe

Alle der arbejder med eSportsatleter/spillere på alle niveauer. Kurset er ikke spil-specifikt, men er henvendt imod alle som arbejde med digitale spil, i et eSportsformat.

Mål

At give deltageren viden og inspiration omkring de psykologiske mekanismer i udviklingen af eSports atleter. Med fokus på kommunikation, personlig udvikling og coaching teknikker, står eSportsvejlederen efter kurset stærkere i interaktionen med eSportsatleterne.

Form

Kurset finder sted henover to weekender, med en fornuftig fordeling imellem undervisning og workshops, med stort fokus på interaktionen imellem kursisterne. Det forventes at kursisten kan deltage lørdage og søndage fra 09-17 i begge weekender.

Book Kursus